Site icon word-mallar.com

Testamente Mall

Gratis mallar för att upprätta testamente

Vi erbjuder några mallar, bland många andra privatjuridiska, som ska hjälpa dig att skriva testamente som uppfyller ärvdabalkens krav på sådana.. Ett sådant ska alltid innehålla information om hur fördelning av innehav och egendomar ska göras utifrån ens egen vilja. Det du skriver är inte hugget i sten utan du kan ändra det hur många gånger du vill så var därför inte orolig för att skriva ett. Ändras din livssituation på ett sätt som gör du vill ändra i det, kan du göra det utan problem.

Allmänt om testamenten

Ett testamente är enkelt förklarat en förtecknings av vad du vill ska ske med din kvarlåtenskap efter det du gått bort. Det finns en del regler som står över din egen vilja gällande detta vilket framgår av Ärvdabalken som du behöver sätta dig in i för att skriva testamentet. Du kan alltså inte helt utesluta vissa personer från ditt testamente, som exempelvis en bröstarvinge (barn och barnbarn i nedstigande led) som alltid har rätt till en del av arvet.

Få juridisk hjälp med ditt testamente för endast 395:-
Hos juridiskadokument.nu kan du köpa färdiga mallar för testamenten för bara några hundralappar och då ingår både instruktioner och kostnadsfri support kring hur du skall fylla i ditt testamente på rätt sätt. Väldigt förmånligt!

Formalia

  • Du som skriver testamente måste vara 18 år eller äldre.
  • Ett testamente ska alltid vara i skrift.
  • Vara datummarkerat för att man ska se senaste version. Ange datum, ort och personnummer.
  • Signerat av dig och dessutom bevittnat och vidimerat av två personer som är fysiskt närvarande.
  • Alla sidor ska signeras.
  • Vittnena måste vara 15 år eller äldre.
  • Vittnena får inte vara släkt, make/maka eller sambo med den som skriver testamentet.
  • Vittnena får inte heller vara förmånstagare, god man eller förvaltare för en förmånstagare.
  • Du måste anses vara vid dina sinnens fulla bruk för att testamentet ska vara giltigt.
  • Du får inte på något sätt stå under press från någon utomstående.

Det behöver inte vara registrerat någonstans men tänk på att det alltid ska förvaras så att det finns till hands i samband med ens bortgång. Det finns inga regler kring var det måste förvaras men en säker plats, som ett bankfack eller ett kassaskåp är att föredra.

Om du önskar ogiltigförklara ett testamente ska det antingen förstöras eller så skriver du ett nytt där det framgår att det gamla inte längre gäller.

Om våra mallar

Mallarna nedan laddar du ner helt gratis. Vi har mallar för fyra olika - utan arvingar, sambo med och utan samboavtal samt ett för äktenskap där inget äktenskapsförord finns. Använd den som passar bäst för dig och låt gärna en jurist se över det så allt är i sin ordning. Det är ändå en del lagar att hålla reda på. Men, våra mallar sparar dig massa pengar som annars skulle lagts på en jurist om denna skulle sett över den från början. Har du redan koll på lagarna eller sätter dig in i dem, ja då behövs förmodligen ingen jurist.

Andra juridiska dokument

Hos juridiskadokument.nu kan du billigt köpa juridiska mallar av olika sort som är garanterat juridiskt korrekta och skapta av jurister från byrån Thorlund. De erbjuder även gratis rådgivning.

 

Testamente inga arvingar

[Mall inga arvingar]

[Mall sambo utan samboavtal]

[Mall sambo MED samboavtal]

[Mall äktenskap utan äktenskapsförord]

Vanliga frågor om testamente

Hur mycket får jag testamentera bort?

Har du ingen bröstarvinge står dig det fritt att testamentera bort så mycket av din förmögenhet som du vill. Till bröstarvinge räknas barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Har du däremot bröstarvingar vid livet skall 50% av din förmögenhet gå till dem medan resterande 50% står dig fritt att ge bort till vem du än önskar.

Vem ärver barn?

Det gör i första hand föräldrarna och sedan i tur och ordning - syskon och syskonbarn. Finns inga av dessa i liv ärver istället mor- och farföräldrar och deras olika barn, alltså faster, farbror och så vidare. Kusiner ärver dock inget såvida de frivilliga 50% av testamentet inte säger så. De har dock ingen arvsrätt.

Vad ärver särkullbarn?

Särkullbarn har lika mycket rätt till arvet som gemensamma barn. Det finns dock en betydande skillnad. Särkullbarn kan kräva sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Barn som har båda föräldrarna gemensamt får alltid vänta till båda föräldrarna gått bort innan de kan kräva sin arvslott. Många par med särkullbarn brukar lägga in i sina testamenten att särkullbarn endast ska ha tillgång till sin laglott vid bortgång, så att exempelvis den andra parten kan bo kvar i huset när den andra dör. Laglotten är hälften av arvslotten.

*Arvslott – Den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till kallas arvslott. Ett testamente kan innebära att det finns mindre kvarlåtenskap att dela bland arvingarna. Ärvdabalken skyddar dock bröstarvingar på så sätt att de aldrig kan göras arvslösa genom testamente.

Exit mobile version