Gratis mall för leasingavtal Ett leasingavtal innebär att en person eller ett företag får rätten att nyttja någon annans egendom mot betalning. Det kan exempelvis handla om en fastighet, en bil...