Site icon word-mallar.com

Bouppteckning

Gratis mall för bouppteckning

Vi erbjuder en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en bortgången person. En sådan skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Undantag kan ges av Skatteverket som kan förlänga denna tid.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är antingen släktingar till den avlidne eller personer som är upptagna i den avlidnes testamente. Om dödsboet inte har några tillgångar, som fastighet eller bankmedel, eller om de inte räcker till annat än omkostnader för den avlidne (ex begravning) behöver ni inte göra en bouppteckning. I det fallet räcker det med en dödsboanmälan från Socialnämnden.

Ladda ner mall i PDF

Vi rekommenderar dig att du använder Skatteverkets mall/blankett för ändamålet i kombination med vår checklista nedan. Ladda ner mallen gratis nedan.

Filtyp: .pdf
Nedladdning: Gratis

 

Bouppteckningen ska innehålla dessa delar:

En bouppteckning är ett ganska omfattande dokument och det gäller att ha koll på alla detaljer. Checka av efter denna lista så blir det rätt.

 • Uppgifter om den avlidne.
 • Arvingar med uppgift om släktskap eller relation till den avlidne.
 • Uppgifter om närvaro och kallelse.
 • Ingivare, namn och adress.
 • Uppgift om försäkringar.
 • Den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen.
 • Den efterlevandes tillgångar och skulder på den avlidnes dödsdag.
 • Förrättningsdag.
 • Underskrift av bouppgivaren.
 • Underskrift av förrättnings-männen.
 • Handlingar som i vissa fall ska bifogas:
 • Bouppteckning efter tidigare avliden.
 • Äkenskapsförord, inregistrerat.
 • Testamente, bestyrkt kopia.
 • Testamentsgodkännande.
 • Bröstarvinges laglottsyrkande.
 • Arvsavstående.
 • Beslut om god man.
 • Fullmakt i original.
 • Kallelsebevis.
 • Värdeintyg.
Exit mobile version